Znak postępowania ZZP-27/20
Data zamieszczenia 20.12.2019

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Gali Krwiodawców

Osoby do kontaktu: Paulina Wrzosek, Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20/12/2019 r. pod numerem: 2019/S 246-606473

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content