Znak postępowania ZZP-155/19
Data zamieszczenia 29.07.2019

Kompleksowa organizacja maksymalnie 21 (dwudziestu jeden) jednodniowych paneli dyskusyjnych (seminariów) dla minimalnie 20, a maksymalnie 40 osób każdy.

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29.07.2019 r. pod numerem: 2019/S 144-354990

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content