Znak postępowania ZZP.ZP.412.08.2022
Data zamieszczenia 25.11.2022

Kompleksowa organizacja i obsługa spotkań w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej w ramach projektu pn.: „Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii”; postępowanie znak: ZZP.ZP.412.08.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.11.2022 r. pod numerem: 2022/S 228-655165

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content