Znak postępowania ZZP-160/18
Data zamieszczenia 07.08.2018

Kompleksowa organizacja i obsługa jednodniowej konferencji krajowej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Postępowanie znak: ZZP-160/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 07.08.2018 r. pod numerem: 601227-N-2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.07
Rozmiar pliku 1,97 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.07
Rozmiar pliku 316,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.07
Rozmiar pliku 188,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty wraz z oświadczeniami Wykonawcy i wykazem wykonanych usług

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.07
Rozmiar pliku 336,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.07
Rozmiar pliku 117,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.07
Rozmiar pliku 252,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty wraz z oświadczeniami Wykonawcy i wykazem wykonanych usług

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.08.07
Rozmiar pliku 204,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.08.07
Rozmiar pliku 46,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.20
Rozmiar pliku 137,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.23
Rozmiar pliku 155,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content