Znak postępowania ZZP.ZP.412.04.2024
Data zamieszczenia 13.03.2024

Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej konferencji w formule hybrydowej (sala konferencyjna + on-line) Programu
„Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

postępowanie znak: ZZP.ZP.412.04.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2024 r. pod numerem:152223-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content