Znak postępowania ZZP-185/18
Data zamieszczenia 26.10.2018

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I OBSŁUGA DWUDNIOWEJ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; postępowanie znak: ZZP-185/18

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski

Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 26.10.2018 r. pod numerem: 641631-N-2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 113,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 313,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 215,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 151,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Protokół końcowy - załącznik nr 4 do Wzoru umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 82,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Klauzula informacyjna - dane osobowe - załącznik nr 5 do Wzoru umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 78,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy powierzenia danych osobowych - załącznik nr 7 do Wzoru umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 112,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 177,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 252,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 198,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.185/18.931.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.31
Rozmiar pliku 905,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.06
Rozmiar pliku 163,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.19
Rozmiar pliku 209,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content