Znak postępowania ZZP-85/18
Data zamieszczenia 15.05.2018

Genotropin ®: Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach lub równoważny

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl, m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  dnia 15.05.2018 r., Nr 558100 -N-2018.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.15
Rozmiar pliku 3,97 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.15
Rozmiar pliku 199,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.15
Rozmiar pliku 138,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.15
Rozmiar pliku 149,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.15
Rozmiar pliku 70,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.15
Rozmiar pliku 132,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.15
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 58,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 91,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content