Znak postępowania ZZP.ZP.411.118.2022
Data zamieszczenia 30.08.2022

Genotropin® : Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach lub równoważny, znak postępowania: ZZP.ZP.411.118.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 30/08/2022 r. pod numerem: 2022/S 116-470754

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/70872/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content