Znak postępowania ZZP-160/20
Data zamieszczenia 23.09.2020

Fabrycznie nowa aparatura medyczna: Aparat echokardiograficzny przenośny wraz z głowicami. Postępowanie znak: ZZP-160/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 185-446142

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content