Znak postępowania ZZP.ZP.411.87.2023
Data zamieszczenia 02.06.2023

Dzierżawa zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z zakupem materiałów zużywalnych (nożyków/liczników zgrzewów)

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.87.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Anna Siedlecka – Przybyszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02.06.2023 r. pod numerem: 2023/S 105-329127

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content