Znak postępowania ZZP.ZP.411.124.2022
Data zamieszczenia 30.09.2022

Druk oraz dystrybucja w wersji papierowej ulotek informacyjnych i plakatów reklamowych; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.124.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.09.2022 r. pod numerem: 2022/S 189-534638

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content