Znak postępowania ZZP-199/18
Data zamieszczenia 28.11.2018

Dostawa zestawów do badań przesiewowych noworodków. Część 1-5.

Postępowanie znak ZZP-199/18

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2376/details

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28/11/2018 r. pod numerem: 2018/S 229-523491

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content