Znak postępowania ZZP-64/21
Data zamieszczenia 28.04.2021

Dostawa szczepionki p/wzw typu b dla dorosłych.

Postępowanie znak: ZZP-64/21

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28.04.2021 r. pod numerem:

2021/S 082-210719.

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content