Znak postępowania ZZP- 68/21
Data zamieszczenia 30.04.2021

Dostawa szczepionki p/WZW typu B dla dorosłych dializowanych,

znak postępowania: ZZP-68/21

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 30.04.2021 r. pod numerem:

2021/S 084-214279.

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content