Znak postępowania ZZP-22/21
Data zamieszczenia 25.11.2020

Dostawa rękawiczek jednorazowych, część 1-5. Postępowanie znak: ZZP-22/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy w godzinach 8:00-16:00

+48 729 054 221

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25.11.2020 r. pod numerem: 2020/S 212-516169

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content