Znak postępowania ZZP-86/17
Data zamieszczenia 08.05.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-86/17 z dnia 08-05-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA PLUSZOWEGO MISIA Z KOKARDKĄ
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08/05/2017 r. Nr ogłoszenia: 502567-N-52017 z dnia 08.05.2017r.
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 78,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 168,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 64,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 55,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 71,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 130,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.05.08
Rozmiar pliku 146,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.17
Rozmiar pliku 70,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content