Znak postępowania ZZP-196/17
Data zamieszczenia 04.10.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-196/17 z dnia 04-10-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ORTOPEDYCZNYCH STOŁÓW OPERACYJNYCH WRAZ Z MONTAŻEM I INSTALACJĄ, PAKIET I
Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała, faks 22 883 35 13
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04/10/2017r., Nr 2017/S 190-388651
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 117,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 194,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 72,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 76,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 180,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 162,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.04
Rozmiar pliku 221,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 72,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 84,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25 00:14:15
Rozmiar pliku 105,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 114,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content