Znak postępowania ZZP-204/17
Data zamieszczenia 06.11.2017

DOSTAWA ORAZ MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
W OBIEKCIE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 06.11.2017 r., Nr 611965-N-2017.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.06
Rozmiar pliku 84,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.06
Rozmiar pliku 185,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.06
Rozmiar pliku 48,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.06
Rozmiar pliku 70,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.06
Rozmiar pliku 43,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.06
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.06
Rozmiar pliku 148,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowa tabela cenowa

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.06
Rozmiar pliku 39,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.16 07:29:20
Rozmiar pliku 70,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content