Znak postępowania ZZP-05/18
Data zamieszczenia 03.01.2018

Dostawa oraz montaż nowej instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej
w obiekcie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie; postępowanie znak: ZZP-05/18.

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski.
Faks: +48 22 8833513.
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.01.2018 r., Nr 500400-N-2018.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 80,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 184,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 43,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy (OWU) - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 48,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 143,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowa tabela cenowa (rozbicie ceny ofertowej) - załącznik do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 40,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 70,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 148,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowa tabela cenowa (rozbicie ceny ofertowej) - załącznik do oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 39,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.03
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16 11:28:25
Rozmiar pliku 58,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.05
Rozmiar pliku 96,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content