Znak postępowania ZZP-75/19
Data zamieszczenia 15.04.2019

Dostawa odznak, pudełek do odznak i legitymacji  „HONOROWY DAWCA KRWI- ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” dla  NARODOWEGO CENTRUM KRWI CZĘŚCI 1÷3, Postępowanie znak: ZZP-75/19

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Kinga Piętowska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2019 r.  pod numerem; 537857-N-2019

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 2,26 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 407,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy (odznaki) - załącznik nr 2 a - dotyczy części 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 405,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 319,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 115,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy ( pudełka do odznak) - załącznik nr 2 b - dotyczy części 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 306,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy ( legitymacje) - załącznik nr 2c - dotyczy części 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 336,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik 1a - dotyczy części 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 176,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik 1b - dotyczy części 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 155,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik 1c - dotyczy części 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 351,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 159,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.25
Rozmiar pliku 100,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania część 2 ( pudełka do odznak)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.25
Rozmiar pliku 106,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania część 3 (legitymacje)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.25
Rozmiar pliku 107,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania część 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.08
Rozmiar pliku 108,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.06
Rozmiar pliku 851,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content