Znak postępowania ZZP-183/19
Data zamieszczenia 03.09.2019

Dostawa odznak, pudełek do odznak i legitymacji „HONOROWY DAWCA KRWI- ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” DLA NARODOWEGO CENTRUM KRWI CZĘŚCI 1÷3, Postępowanie znak: ZZP-183/19

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03/09/2019r. o numerze 592450-N-2019

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 2,02 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 217,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy (odznaki) - załącznik nr 2 a - dotyczy części 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 137,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 167,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 78,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 160,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy (pudełka do odznak) - załącznik nr 2 b - dotyczy części 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 105,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy (legitymacje) - załącznik nr 2c - dotyczy części 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 123,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - odznaki - załącznik 1a - dotyczy części 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 121,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - pudełka do odznak- załącznik 1b - dotyczy części 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 1,93 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - legitymacje - załącznik 1c - dotyczy części 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.03
Rozmiar pliku 177,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.11
Rozmiar pliku 155,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania cz.1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.12
Rozmiar pliku 180,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania cz.2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.12
Rozmiar pliku 177,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania cz.3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.12
Rozmiar pliku 180,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content