Znak postępowania ZZP-54/18
Data zamieszczenia 29.03.2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH ,,EVENT PRZED WAKACJAMI’’

w ramach realizacji Programu Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020”, w zakresie zadania pn. „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”

Postępowanie znak ZZP-54/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29.03.2018r., pod numerem: 2018/S062-136802

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 114,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 187,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 71,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 127,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 177,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 71,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 1,61 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 111,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 841,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.16
Rozmiar pliku 49,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.18
Rozmiar pliku 67,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.25
Rozmiar pliku 100,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content