Znak postępowania ZZP- 96/21
Data zamieszczenia 28.06.2021

Dostawa koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII.

Znak postępowania ZZP-96/21

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28/06/2021 r. pod numerem: 2021/S 122-322797

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content