Znak postępowania ZZP.ZP.411.14.2022
Data zamieszczenia 18.03.2022

Dostawa koncentratu czynnika XIII;  ZZP.ZP.411.14.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.03.2022 r. pod numerem: 2022/S 055-141232

Przekierowanie na  e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/55347/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content