Znak postępowania ZZP-05/21
Data zamieszczenia 23.10.2020

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego); postępowanie znak: ZZP-05/21 części 1÷2

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23.10.2020 r. pod numerem: 2020/S 207-502155.

Przekierowanie na E-platformę.

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content