Znak postępowania ZZP-99/21
Data zamieszczenia 02.07.2021

Dostawa koncentratu czynnika krzepnięcia XIII wraz z zestawem do podawania. Postępowanie znak: ZZP-99/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02.07.2021 r. pod numerem: 2021/S 126-331062

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content