Znak postępowania ZZP-97/21
Data zamieszczenia 05.07.2021

Dostawa koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC). Postępowanie znak: ZZP-97/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05.07.2021 r. pod numerem: 2021/S127-336066

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content