Znak postępowania ZZP-153/17
Data zamieszczenia 03.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-153/17 z dnia 03-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR (PRZYSPIESZACZ) LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 03/08/2017 r., pod numerem 2017/S 147-303942
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 119,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 273,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Aktualne ogólne warunki umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 590,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 378,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 117,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 406,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 380,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 892,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 343,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 357,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 341,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.11
Rozmiar pliku 199,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.07
Rozmiar pliku 62,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Drugie sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 79,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.11
Rozmiar pliku 70,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.27
Rozmiar pliku 107,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content