Znak postępowania ZZP-148/17
Data zamieszczenia 01.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-148/17 z dnia 01-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY (WWCOŁ)
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Olga Bieleń, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 01/08/2017r., Nr 2017/S 145-299002
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 126,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 211,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oglne warunki umowy - aktualne na dzień 18.08.2017r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.18
Rozmiar pliku 102,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

SIWZ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 18.08.2017r.)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.18
Rozmiar pliku 211,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - aktualne na dzień 09/08/2017r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 97,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 112,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 - Wzór Oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 274,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 161,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 70,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

AKTUALNY WZÓR oferty z dnia 18.08.2017r

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.18
Rozmiar pliku 396,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

AKTUALNY WZÓR OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.02
Rozmiar pliku 396,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 396,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.04
Rozmiar pliku 45,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Srostowanie do ogłoszenia _2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.18
Rozmiar pliku 476,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 859,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 70,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.12
Rozmiar pliku 61,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content