Znak postępowania ZZP-174/17
Data zamieszczenia 15.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-174/17 z dnia 15-09-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY (WWCOŁ)
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Marcin Górski, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15/09/2017r., Nr 2017/S 177-362074
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 128,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 210,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

AKTUALNY załącznik nr 1 Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.28
Rozmiar pliku 111,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

załącznik nr 1 Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 2,71 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

załącznik nr 2 Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 225,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

załącznik nr 3 Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 161,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 70,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

AKTUALNY druk oferty z dnia 04.10.2017

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.04
Rozmiar pliku 310,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

AKTUALNY druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.03
Rozmiar pliku 310,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 310,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.15
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.06
Rozmiar pliku 45,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.28
Rozmiar pliku 70,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-174/17 z dnia 15-09-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY (WWCOŁ)
Wynik postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.18
Rozmiar pliku 61,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content