Znak postępowania ZZP-149/17
Data zamieszczenia 01.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-149/17 z dnia 01-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY (COIK)
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Olga Bieleń, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 01/08/2017r., Nr 2017/S 145-298991
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 123,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 219,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy z załącznikami

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 8,16 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 - Wzór Oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 267,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 161,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 71,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty - AKTUALNY NA DZIEŃ 16/08/2017R.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.16
Rozmiar pliku 414,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 412,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 191,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 45,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.06
Rozmiar pliku 61,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content