Znak postępowania ZZP-145/17
Data zamieszczenia 31.07.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-145/17 z dnia 31-07-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY NISKOENERGETYCZNY (Do DCO)
Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Kamila Pierzchała, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 29/07/2017r., Nr 2017/S 144-296611
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 128,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 214,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 231,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik do OWU - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY, + załacznik 1 do PFU

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 13,09 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zał. 2 do PFU projekt OR prac Clinac N rok 2004

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 7,25 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załączniki nr 3-14 do PFU-zdjęcia i rysunki poglądowe

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 8,32 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 - Wzór Oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 289,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 161,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 71,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 388,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18/08/2017r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.18
Rozmiar pliku 45,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.25
Rozmiar pliku 61,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content