Znak postępowania ZZP-104/18
Data zamieszczenia 24.05.2018

Dostawa, instalacja oraz szkolenie z obsługi systemu audiowizualnego w sali szkoleniowo-konferencyjnej w siedzibie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia; postępowanie znak: ZZP-104/18.

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski.
Faks: +48 22 8833513.
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.05.2018 r., Nr 563297-N-2018.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 82,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 191,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 36,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 81,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 70,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 409,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.06
Rozmiar pliku 52,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 92,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content