Znak postępowania ZZP-192/18
Data zamieszczenia 10.10.2018

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: respiratory.

Postępowanie znak: ZZP-192/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10/10/2018r. pod numerem: 2018/S 195-441527

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 130,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 297,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.11
Rozmiar pliku 72,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Anulowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.15
Rozmiar pliku 110,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowe, aktualne ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.19
Rozmiar pliku 129,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy dla SPOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 453,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 639,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 130,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 116,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 964,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.10.19
Rozmiar pliku 130,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 282,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.192/18.835.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.11
Rozmiar pliku 225,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.192/18.874.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.19
Rozmiar pliku 232,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.192/18.894.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.24
Rozmiar pliku 385,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.30
Rozmiar pliku 82,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.07
Rozmiar pliku 122,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.19
Rozmiar pliku 116,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content