Znak postępowania ZZP.ZP.411.62.2022
Data zamieszczenia 06.12.2022

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla 23 Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz dla Narodowego Centrum Krwi wraz ze świadczeniem usług serwisu oraz usług rozwoju. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.62.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 235-677303

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content