Znak postępowania ZZP-205/20
Data zamieszczenia 18.11.2020

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.11.2020 r. pod numerem: 2020/S 225-552721

 

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content