Znak postępowania ZZP-156/20
Data zamieszczenia 22.07.2020

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. “Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; Części 1-5

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.07.2020 r. pod numerem: 2020/S 140-344310

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content