Znak postępowania ZZP-151/20
Data zamieszczenia 25.06.2020

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. “Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; Części 1-2

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25/06/2020 r. pod numerem: 2020/S 121-294508

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content