Znak postępowania ZZP-94/21
Data zamieszczenia 09.06.2021

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; postepowanie znak: ZZP-94/21 części 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09.06.2021 r. pod numerem: 2021/S 110-288550

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content