Znak postępowania ZZP-168/18
Data zamieszczenia 18.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: monitora kardiologicznego oraz stacji centralnego monitorowania

w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych”

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.09.2018r. pod numerem: 2018/S 179-404961

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 135,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 298,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26
Rozmiar pliku 72,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.27
Rozmiar pliku 79,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie do ogłoszenia z dnia 03.10.2018r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 72,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 72,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 271,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 347,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 130,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 75,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.27
Rozmiar pliku 352,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

AKTUALNY wzór oferty z dnia 03.10.2018r

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 273,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 258,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.27
Rozmiar pliku 267,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

AKTUALNy druk oferty z dnia 03.10.2018r

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 273,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja - Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26
Rozmiar pliku 165,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja - Przedłużenie terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 164,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania Wykonawców

ZZP.ZP.168/18.719.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.27
Rozmiar pliku 430,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.168/18.757.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 268,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.23
Rozmiar pliku 87,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.168/18.727.18

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.10.01
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.168/18.727.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.01
Rozmiar pliku 11,67 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.30
Rozmiar pliku 119,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.15
Rozmiar pliku 1,45 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content