Znak postępowania ZZP-177/18
Data zamieszczenia 18.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: monitora kardiologicznego  oraz stacji centralnego  monitorowania

w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych”

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.09.2018r. pod numerem: 2018/S 179-404963

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 134,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 359,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia - Przedłużenie terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26
Rozmiar pliku 72,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 78,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 08.10.2018r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 71,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 15.10.2018r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.15
Rozmiar pliku 71,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 22.10.2018r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 97,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 307,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 358,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 130,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 118,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty z dnia 03.10.2018r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 327,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja do aktualnego druku oferty z dnia 03.10.2018r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 162,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 192,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty z dnia 03.10.2018r

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 164,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja- Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26
Rozmiar pliku 165,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Sprostowania

ZZP.ZP.177/18.755.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.03
Rozmiar pliku 2,58 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.177/18.809.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 335,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do odpowiedzi 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.15
Rozmiar pliku 165,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do SIWZ 22.10.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 213,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 87,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.177/18.723.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.28
Rozmiar pliku 9,07 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.29
Rozmiar pliku 119,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania- sprostowanie omyłki rachunkowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.06
Rozmiar pliku 123,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.13
Rozmiar pliku 131,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ponowny wynik postępowania

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.11.15
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ponowny wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.15
Rozmiar pliku 120,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie wyniku postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.30
Rozmiar pliku 825,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2019.02.14
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.14
Rozmiar pliku 151,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content