Znak postępowania ZZP-176/18
Data zamieszczenia 18.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: monitora kardiologicznego:kompaktowego, modułowego i telemetrycznego oraz stacji centralnego  monitorowania

w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych”

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.09.2018r. pod numerem: 2018/S 179-404937

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 133,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 229,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja - dodatkowy zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.19
Rozmiar pliku 180,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia - Przedłużenie terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26
Rozmiar pliku 72,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia_2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 81,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 5,81 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 218,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 130,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 76,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 581,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 387,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 340,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja - Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26
Rozmiar pliku 166,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.176/18.739.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 297,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

załącznik nr 1 do pisma ZZP.ZP.176/18.739.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 185,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

załącznik nr 2 do pisma ZZP.ZP.176/18.739.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 937,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

załącznik nr 3 do pisma ZZP.ZP.176/18.739.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 948,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.12 11:00:51
Rozmiar pliku 79,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.10.29
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.29
Rozmiar pliku 105,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.15
Rozmiar pliku 1,40 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content