Znak postępowania ZZP- 174/18
Data zamieszczenia 20.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: GAMMA KAMERA SPECT-CT w liczbie 7 sztuk.

Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2018r.

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.09.2018 r. pod numerem: 2018/S 181-409450

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 129,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 232,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.10
Rozmiar pliku 67,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 66,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.18
Rozmiar pliku 73,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 101,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 152,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 188,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 134,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki serwisu pogwarancyjnego - załącznik 2c do oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 68,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik 3 do SIWZ

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 144,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik 4 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 72,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

AKTUALNY Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 136,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do AKTUALNEGO Druku oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 191,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do AKTUALNEGO Druku oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 141,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 178,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 259,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 116,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki serwisu pogwarancyjnego - załącznik 2c do oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 23,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

AKTUALNY Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 144,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry graniczne - załącznik 2a do AKTUALNEGO Druku oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 261,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Parametry oceniane - załącznik 2b do AKTUALNEGO Druku oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 127,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.165.174/18.708.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.24
Rozmiar pliku 829,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.174/18.766.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 298,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.174/18.767.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.04
Rozmiar pliku 147,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiana terminu otwarcia ofert/zmiany treści SIWZ

ZZP.ZP.174/18.734.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 845,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.174/18.813.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.09
Rozmiar pliku 845,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.174/18.865.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 845,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.174/18.867.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.18
Rozmiar pliku 851,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiana terminu dostawy przedmiotu zamówienia

Zmiana terminu dostawy przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.15
Rozmiar pliku 111,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Omyłka pisarska

ZZP.ZP.174/18/859.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.15
Rozmiar pliku 92,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 114,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu

ZZP.ZP.174/18.731.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.02
Rozmiar pliku 1,61 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 77,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.10
Rozmiar pliku 112,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content