Znak postępowania ZZP-170/18
Data zamieszczenia 31.08.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2018 r.

Postępowanie znak: ZZP-170/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 31.08.2018 r. pod numerem: Nr 2018/S 167-380058

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 126,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 304,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy dla WIM - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 387,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy dla OCO - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 377,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy dla ŚCO - załącznik nr 1c

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 270,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty wraz z Oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 196,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 do Wzoru oferty: Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 528,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 do Wzoru oferty: Zestawienie parametrów ocenianych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 405,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 140,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 117,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny wzór umowy dla WIM - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 393,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny wzór umowy dla OCO - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 389,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Program funkcjonalno-użytkowy ŚCO

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 249,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Program funkcjonalno-użytkowy OCO

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 595,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego OCO

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 1,66 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty wraz z Oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia z postępowania

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 150,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 do Wzoru oferty: Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 447,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 do Wzoru oferty: Zestawienie parametrów ocenianych

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 110,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.08.31
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.170/18.674.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 430,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 81,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 112,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content