Znak postępowania ZZP-171/18
Data zamieszczenia 07.09.2018

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wieloenergetyczny.

Postępowanie znak: ZZP-171/18

Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2018 r.

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl, b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07/09/2018 roku pod numerem: 2018/S 172-390100

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 129,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 299,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 72,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Drugie sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 72,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy dla DCO - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 2,53 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy dla ZCO - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 905,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 201,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych oraz zestawienie parametrów ocenianych - załącznik nr 2 do OFERTY

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 955,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 144,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 117,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 190,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowe, aktualne zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych oraz zestawienie parametrów ocenianych - załącznik nr 2 do OFERTY

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 894,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny wzór umowy dla DCO - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 2,54 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny wzór umowy dla ZCO - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 908,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 153,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 do OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 529,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.07
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 148,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny załącznik nr 2 do OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 477,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.171/18.691.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.17
Rozmiar pliku 225,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.171/18.699.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 512,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.27
Rozmiar pliku 82,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.09
Rozmiar pliku 122,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.26
Rozmiar pliku 111,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content