Znak postępowania ZZP-140/17
Data zamieszczenia 18.07.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-140/17 z dnia 18-07-2017
Przedmiot zamówienia: DESMOPRESYNA DOŻYLNA
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 21.07.2017 r., Nr 2017/S 135-276337
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 114,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 219,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 71,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 128,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 125,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 162,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 189,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.18
Rozmiar pliku 107,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 125,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content