Znak postępowania ZZP-91/20
Data zamieszczenia 09.04.2020

Desmopresyna dożylna

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09/04/2020 r. pod numerem: 2020/S 071-168377

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content