Znak postępowania ZZP.ZP.411.53.2024
Data zamieszczenia 13.03.2024

Desmopresyna dożylna; znak post. ZZP.ZP.411.53.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2024 r. pod numerem: 152584-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content