Znak postępowania ZZP.ZP.411.146.2023
Data zamieszczenia 08.09.2023

Desmopresyna dożylna; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.146.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.09.2023 r. pod numerem: 2023/S 173-544046

przekierowanie na Platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content