Znak postępowania ZZP-181/20
Data zamieszczenia 25.09.2020

Desmopresyna dożylna. Postępowanie znak: ZZP-181/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy w godzinach 8:00-16:00

+48 729 054 221

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 187-449417

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content